Bán Trang Trại 5.5ha

13,500,000,000

Trang trại 5.5ha tâm huyết của gia đình có 5000 trụ thanh long đang thu hoạch

2 căn nhà gỗ, 3 ao cá, 2 bình điện 50kva, thị trấn Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận